Με την υπ’ αρίθ. 5965/07.11.2011 απόφαση του Περιφερειάρχη Πελ/σου εγκρίθηκαν οι περιβαλλοντικοί όροι λειτουργίας της δραστηριότητας με τα παρακάτω στοιχεία:

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 29/11/2011 / ΩΡΑ: 14:06
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΠΕ ΛΑΚΩΝΙΑΣ

Ονομασία – Είδος δραστηριότητας: «Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων για την ανάπλαση κοινόχρηστου χώρου συνολικής έκτασης περίπου 3.900,00m2, την κατασκευή νέου γηπέδου ποδοσφαίρου 5 x 5 με κερκίδες 25 θέσεων.

ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ