Με την υπ’ αριθ. οικ. 2030/27.09.2011 απόφαση του Περιφερειάρχη Πελ/σου εγκρίθηκαν οι περιβαλλοντικοί όροι υλοποίησης του έργου με τα παρακάτω στοιχεία:

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 09/11/2011 / ΩΡΑ: 13:30
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Ονομασία – Είδος έργου: «Τροποποίηση, επικαιροποίηση (επιβολή πρόσθετων όρων) και ανανέωση ως προς το χρόνο ισχύος της υπ’ αρ. πρωτ. 7728/07/24.01.2008 ΑΕΠΟ του Νομάρχη Λακωνίας, που αναφέρεται στην λειτουργία και στον μερικό εκσυγχρονισμό (μερική αντικατάσταση μηχανολογικού εξοπλισμού και αύξηση μηχανολογικής ισχύος) υφιστάμενου ελαιοτριβείου ιδιοκτησίας «Ιωάννη Παπουλάκου»

ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ