Με την υπ’ αριθ. οικ. 2333/26.10.2011 απόφαση του Περιφερειάρχη Πελ/σου εγκρίθηκαν οι περιβαλλοντικοί όροι υλοποίησης του έργου με τα παρακάτω στοιχεία:

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 09/11/2011 / ΩΡΑ: 13:39
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Ονομασία – Είδος έργου: Έγκριση Περιβαλλοντικών όρων για το έργο : «Ίδρυση και λειτουργία νέου τριφασικού ελαιοτριβείου και τυποποιητηρίου ελαιολάδου ιδιοκτησίας του Αγροτικού Συνεταιρισμού Κροκεών.

ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ