Με την υπ’ αριθ. οικ. 2372/14.11.2011 απόφαση του Περιφερειάρχη Πελ/σου εγκρίθηκαν οι περιβαλλοντικοί όροι υλοποίησης του έργου με τα παρακάτω στοιχεία:

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 24/11/2011 / ΩΡΑ: 11:11
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΠΕ ΛΑΚΩΝΙΑΣ

Ονομασία – Είδος έργου: «Έγκριση Περιβαλλοντικών όρων για το έργο : «Ίδρυση και λειτουργία νέας βιοτεχνίας παραγωγής ζωοτροφών ιδιοκτησίας Κότσαλη Σταματικής του Σωτηρίου.

ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ