Με την υπ’ αριθ. οικ. 2504/14.11.2011 απόφαση του Περιφερειάρχη Πελ/σου εγκρίθηκαν οι περιβαλλοντικοί όροι υλοποίησης του έργου με τα παρακάτω στοιχεία

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 24/11/2011 / ΩΡΑ: 11:12
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΠΕ ΛΑΚΩΝΙΑΣ

Ονομασία – Είδος έργου: «Τροποποίηση, επικαιροποίηση (επιβολή πρόσθετων όρων) και ανανέωση ως προς το χρόνο ισχύος της υπ’ αρ. πρωτ. 2966/10.08.2007 ΑΕΠΟ του Νομάρχη Λακωνίας, που αναφέρεται στην Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων για την ίδρυση και την λειτουργία νέου ελαιοτριβείου ιδιοκτησίας Διαμαντή Σαράντη.

ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ