Με την υπ’ αριθ. οικ. 2600/09.11.2011 απόφαση του Περιφερειάρχη Πελ/σου εγκρίθηκαν οι περιβαλλοντικοί όροι υλοποίησης του έργου με τα παρακάτω στοιχεία:

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 17/11/2011 / ΩΡΑ: 12:57
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ, ΠΕ ΛΑΚΩΝΙΑΣ

Ονομασία – Είδος έργου:

«Τροποποίηση, επικαιροποίηση (επιβολή πρόσθετων όρων) και ανανέωση ως προς τον χρόνο ισχύος της υπ’ αρ. πρωτ. 6955/08.11.2008 ΑΕΠΟ του Νομάρχη Λακωνίας, που αναφέρεται στην λειτουργία ξυλουργείου ιδιοκτησίας Γεωργίου Σκούρου του Ιωάννη που έχει εγκατασταθεί στο ισόγειο υφιστάμενου τριώροφου κτιρίου, σε ακίνητο (οικόπεδο) επιφάνειας 509,20m2 που βρίσκεται εντός των ορίων του οικισμού «Κλαδά», του Δήμου Σπάρτης του Ν. Λακωνίας, ως προς την επέκταση του φυσικού αντικειμένου της δραστηριότητας.»

ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ