Με την υπ’ αριθ. οικ. 5149/20.10.2011 απόφαση του Περιφερειάρχη Πελ/σου εγκρίθηκαν οι περιβαλλοντικοί όροι υλοποίησης του έργου με τα παρακάτω στοιχεία:

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 11/11/2011 / ΩΡΑ: 11:54
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Ονομασία – Είδος έργου:

«Έγκριση Περιβαλλοντικών όρων για το έργο: «Ανόρυξη νέας αρδευτικής γεώτρησης φερόμενης ιδιοκτησίας Γρίμπιλα Ιωάννη και Χαρίκλειας του Παναγιώτη, η οποία θα ανορυχθεί σε αγροτεμάχιο επιφάνειας 9.566,00m2 με ελαιόδενδρα στη θέση «Τσάπα», εκτός των ορίων του οικισμού «Δαιμονιά» της Τ.Κ. Δαιμονιάς της Δ.Ε. Ασωπού του Δήμου Μονεμβασίας Νομού Λακωνίας.»ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ