Με την υπ’ αριθ. οικ. 5154/20.10.2011 απόφαση του Περιφερειάρχη Πελ/σου εγκρίθηκε η μη υποχρέωση τήρησης της Διαδικασίας Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης του έργου με τα παρακάτω στοιχεία :

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 09/11/2011 / ΩΡΑ: 13:43
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Ονομασία – Είδος έργου: ««Αναπαλαίωση κτιρίου, το οποίο βρίσκεται στην Τ.Κ. Νιάτων της Δ.Ε. Νιάτων του Δήμου Ευρώτα Νομού Λακωνίας, και μετατροπή του σε κοινωφελές Κέντρο Πολιτιστικών Δραστηριοτήτων.»»