Με την υπ’ αριθ. οικ. οικ. 5648/21.10.2011 απόφαση του Περιφερειάρχη Πελ/σου εγκρίθηκαν οι περιβαλλοντικοί όροι υλοποίησης του έργου με τα παρακάτω στοιχεία:

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 11/11/2011 / ΩΡΑ: 11:48
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Ονομασία – Είδος έργου:

«Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων για την λειτουργία υφιστάμενου τυροκομείου μικρής δυναμικότητας ως προς την πρώτη ύλη (300κιλών/ημέρα) ιδιοκτησίας της εταιρείας με την επωνυμία «Αφοί Κοτταρίδη Ο.Ε.», το οποίο έχει εγκατασταθεί σε υφιστάμενο ισόγειο κτίριο εμβαδού 225,00μ2 σε οικόπεδο επιφάνειας 2.166,82μ2 εντός των ορίων του οικισμού «Λίμνη» της Δ.Κ. Γυθείου της Δ.Ε. Γυθείου του Δήμου Ανατολικής Μάνης του Νομού Λακωνίας.» ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ