Περιβαλλοντική Αδειοδότηση Π.Ε.Κορινθίας

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 01/11/2011 / ΩΡΑ: 10:58
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ, ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ, ΠΕ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

Με την υπ. αριθμ. oικ . 48478 /1145 /01.11.11 (ΑΔΑ : 45B37Λ1 –Ω3Α) Απόφαση Περιφερειάρχη Πελοποννήσου εγκρίθηκαν οι Περιβαλλοντικοί Όροι του έργου / δραστηριότητας: “Λειτουργία υφιστάμενης χοιροτροφικής μονάδας δυναμικότητας 150 χοιρομητέρων με τα παράγωγα τους στην θέση «Έξω Γκουριώτικα» Δ.Δ. Περιγιαλίου Δ.Ε. Άσσου-Λεχαίου του Δήμου Κορινθίων. Φορέας υλοποίησης του έργου/λειτουργίας της δραστηριότητας: Μελισσαρόπουλος Κωνσταντίνος και Μελισσαρόπουλος Άγγελος

ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ