Περιβαλλοντική Αδειοδότηση Π.Ε.Κορινθίας

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 01/11/2011 / ΩΡΑ: 11:03
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ, ΠΕ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

Με την υπ’αριθμ. 1937/06.10.11 (46053/1069/17.10.11) Απόφαση Περιφερειάρχη Πελοποννήσου, το έργο ή η δραστηριότητα της 3ης Υποκατηγορίας με τα παρακάτω στοιχεία κατατάχθηκε στην 4η Υποκατηγορία της Β΄ Κατηγορίας της Κ.Υ.Α. 15393/2332/2002:Ονομασία – Είδος έργου / δραστηριότητας: «Μικτό πρατήριο υγραερίου και υγρών καυσίμων με πλυντήριο – λιπαντήριο αυτοκινήτων στην αριστερή πλευρά οδό (SR) της ΝΕΟ Αθηνών–Κορίνθου Χ.Θ.70+000 του Δήμου Λουτρακίου Αγίων Θεοδώρων». Φορέας υλοποίησης του έργου/λειτουργίας της δραστηριότητας: MOTOR OIL (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Ο.Ε.

ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ