Περιβαλλοντική Αδειοδότηση Π.Ε.Κορινθίας

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 16/11/2011 / ΩΡΑ: 10:07
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ, ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ, ΠΕ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

Με την υπ. αριθμ. 46376/1086 (ΑΔΑ:45777Λ1-ΡΕ2) Απόφαση Περιφερειάρχη Πελοποννήσου εγκρίθηκαν οι Περιβαλλοντικοί Όροι της δραστηριότητας με τα παρακάτω στοιχεία: Ονομασία – Είδος έργου/δραστηριότητας:“Τροποποίηση της υπ. αριθμ. οικ.9767/223/18.03.2011 Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου για τη λειτουργία του πλυντηρίου-λιπαντηρίου που βρίσκεται στη θέση “Γκα” Δ.Δ. Αθικίων του Δήμου Κορινθίων λόγω αλλαγής επωνυμίας (Πρώην Σεννής Ευθύμιος)”.Φορέας υλοποίησης του έργου/λειτουργίας της δραστηριότητας: ΚΑΡΑΝΙΚΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ

ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

http://ppel.gov.gr/wp-content/uploads/2011/11/ANAKOINOSI_KARANIKAS.pdf