Περιβαλλοντική Αδειοδότηση Π.Ε.Κορινθίας

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 16/11/2011 / ΩΡΑ: 10:31
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ, ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ, ΠΕ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

Με την υπ. αριθμ. 49945/1051/01.11.11 (ΑΔΑ:45Β37Λ1-Θ7Η) Απόφαση του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου εγκρίθηκαν οι Περιβαλλοντικοί Όροι της δραστηριότητας με τα παρακάτω στοιχεία: Ονομασία – Είδος έργου / δραστηριότητας: “Ανανέωση – τροποποίηση της υπ. αριθμ. οικ. 8825 / 10.10.05 Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων του Νομάρχη Κορινθίας για την λειτουργία της δραστηριότητας φανοποιείου – βαφείου αυτοκινήτων στο όνομα Τυρλή Δημητρίου, που βρίσκεται στη θέση <<Μερτικέικα>> Δ.Δ. Ξυλοκάστρου του Δήμου Ξυλοκάστρου λόγω αλλαγή επωνυμίας (Πρώην Τυρλής Αναστάσιος)”. Φορέας υλοποίησης του έργου/λειτουργίας της δραστηριότητας: ΤΥΡΛΗΣ Δημήτριος

ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

http://ppel.gov.gr/wp-content/uploads/2011/11/TYRLIS1.pdf