Πρόσκληση για τη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 15/11/2011, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:30 π.μ. στο Κεντρικό Κτίριο της Περιφέρειας Πελοποννήσου

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 11/11/2011 / ΩΡΑ: 15:29
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ, ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ