Πρόσκληση για την 23η τακτική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Πελοποννήσου, στις 21 Νοεμβρίου 2011, ημέρα Δευτέρα και ώρα 5.30 μ.μ.- Ορθή Επανάληψη

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 18/11/2011 / ΩΡΑ: 10:59
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ