Πρόσκληση για την 7η ειδική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Πελοποννήσου στις 21 Νοεμβρίου 2011 με θέμα: «Ο θεσμός της αιρετής Περιφέρειας και ο ρόλος του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου – Ελπίδα για το μέλλον του τόπου μας»

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 18/11/2011 / ΩΡΑ: 10:54
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ