Ορθή Επανάληψη-Πρόσκληση για τη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 28/12/2011, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:30 π.μ.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 27/12/2011 / ΩΡΑ: 10:23
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ, ΠΕ ΑΡΚΑΔΙΑΣ, ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ