Στο τμήμα Περιβάλλοντοσ και Υδροοικονομίας της Π Ε Λακωνίας έχει διαβιβασθεί από τη Δ/νση Περιβ/ντος και Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελ/σου,Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου, με το υπ’αριθμ.3182/29-11-2011 έγγραφο της, για γνωμοδότηση, μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων (Μ.Π.Ε) με τα παρακάτω στοιχεία:

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 30/12/2011 / ΩΡΑ: 11:08
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Ονομασία – Είδος έργου: «Φωτοβολταϊκός Σταθμός Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΦΣΠΗΕ)
ισχύος 4,922 MW της εταιρείας «SPES SOLARIS AE» στη θέση «Κορογώνα» της Τ.Κ. Δαιμονιάς της
Δ.Ε. Ασωπού του Δήμου Μονεμβασίας του Νομού Λακωνίας»

ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ANAKOINΩΣΗ