Ανακοίνωση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων υλοποίησης του έργου με τα παρακάτω στοιχεία:

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 05/12/2011 / ΩΡΑ: 14:22
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΠΕ ΛΑΚΩΝΙΑΣ

Ονομασία – Είδος έργου: Λειτουργία και μηχανολογικός εκσυγχρονισμός υφιστάμενου τριφασικού ελαιοτριβείου ιδιοκτησίας του Μανιατάκου Σπυρίδωνα του Θεοδώρου.

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ