Ανακοίωση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων υλοποίησης του έργου με τα παρακάτω στοιχεία:

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 05/12/2011 / ΩΡΑ: 14:20
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΠΕ ΛΑΚΩΝΙΑΣ

Ονομασία – Είδος έργου: Ίδρυση και λειτουργία νέου επαγγελματικού εργαστηρίου κατασκευής μεταλλικών κουφωμάτων – μεταλλικών δοχείων και γενικών μηχανολογικών εργασιών ιδιοκτησίας Κουτσουμάνη Δημητρίου του Αναστασίου.

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ