Απόφαση έγκρισης του Περιφερειάρχη Πελ/σου των περιβαλλοντικών όρων λειτουργίας της δραστηριότητας με τα παρακάτω στοιχεία:

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/12/2011 / ΩΡΑ: 09:04
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΠΕ ΛΑΚΩΝΙΑΣ

Ονομασία – Είδος δραστηριότητας: Τροποποίηση της υπ΄ αρ. πρωτ. 8971/15.12.2009 Απόφασης Νομάρχη Λακωνίας: <<Έγκριση Περιβαλλοντικών όρων για την εγκατάσταση και την λειτουργία νέου φωτοβολταϊκού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 1,98MW ιδιοκτησίας της εταιρείας ¨SANIPRIME ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ¨.

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ