Έγκριση περιβαλλοντικών όρων λειτουργίας της δραστηριότητας με τα παρακάτω στοιχεία:

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 16/12/2011 / ΩΡΑ: 12:45
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Ονομασία – Είδος έργου: Φωτοβολταϊκός Σταθμός Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΦΣΠΗΕ) ισχύος 70 MW (358.974 Φ/Β πλαίσια X 195W /Φ/Β πλαίσιο) και των συνοδών έργων πρόσβασης και διασύνδεσης αυτού της εταιρείας «ΑΚΤΙΝΑ ΧΑΝΙΩΝ Α.Ε.».

ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ