Έγκριση περιβαλλοντικών όρων Π.Ε. Κορινθίας

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 19/12/2011 / ΩΡΑ: 12:28
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ, ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ, ΠΕ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

Δείτε την ανακοίνωση.
Ανανέωση (παράταση χρονικής ισχύος -αλλαγή επωνυμίας φορέα ) της υπ.αριθμ.3757/30-6-1997 Απόφασης Νομάρχη Κορινθίας με θέμα έγκριση περιβαλλοντικών όρων του εργοστασίου επεξεργασίας ξύλου ιδιοκτησίας ΗΑRTMEX ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ(πρώην XYLECO AEBE) που βρίσκεται στην θέση «ΓΑΛΟΤΑ» ΙΣΘΜΙΑΣ ΔήμουΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ – ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ του Νομού Κορινθίας