Έγκριση περιβαλλοντικών όρων Π.Ε. Κορινθίας

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 19/12/2011 / ΩΡΑ: 13:03
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ, ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ, ΠΕ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

Δείτε την ανακοίνωση.
ΘΕΜΑ: Ανανέωση ισχύος και τροποποίηση λόγω εκσυγχρονισμού-μηχανολογικής επέκτασης της Α.Π.οικ.1005/12-2-2004 Απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων του ΣΥΣΚΕΥΑΣΤΗΡΙΟΥ ΝΩΠΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΜΕ ΨΥΚΤΙΚΟΥΣ ΘΑΛΑΜΟΥΣ ιδιοκτησίας «Κ. ΧΡΥΣΙΚΟΣ Α.Β.Ε.Ε.» που βρίσκεται στη θέση ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ του Δ. ΒΕΛΟΥ-ΒΟΧΑΣ Ν.Κορινθίας.