Ορθή Επανάληψη-Πρόσκληση για την 24η τακτική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Πελοποννήσου, στις 5.12.2011, ημέρα Δευτέρα και ώρα 3.00 μ.μ.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 02/12/2011 / ΩΡΑ: 14:17
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ