Πίνακας Θεμάτων που συζητήθηκαν, αριθμός αποφάσεων και περίληψη αποφάσεων κατά την έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Πελοποννήσου στις 16/12/2011

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 20/12/2011 / ΩΡΑ: 14:21
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ, ΠΕ ΑΡΚΑΔΙΑΣ