Πίνακας Θεμάτων που συζητήθηκαν στη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Πελοποννήσου στις 14/12/2011

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 22/12/2011 / ΩΡΑ: 15:20
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ, ΠΕ ΑΡΚΑΔΙΑΣ