Πρόσκληση για τη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 28/12/2011, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10 π.μ.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 23/12/2011 / ΩΡΑ: 12:06
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ, ΠΕ ΑΡΚΑΔΙΑΣ, ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ