Πρόσκληση για τη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 6/12/2011,ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 μ.μ. στο Κεντρικό Κτίριο της Περιφέρειας Πελοποννήσου

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 02/12/2011 / ΩΡΑ: 10:07
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ, ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ