Πρόσκληση για την 25η τακτική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Πελοποννήσου στις 28 Δεκεμβρίου 2011, ημέρα Τετάρτη και ώρα 3.00 μ.μ.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 23/12/2011 / ΩΡΑ: 09:27
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΠΕ ΑΡΚΑΔΙΑΣ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ