Έγκριση περιβαλλοντικών όρων Π.Ε. Κορινθίας

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 10/01/2012 / ΩΡΑ: 10:09
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ, ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ, ΠΕ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

Δείτε την ανακοίνωση.
Ανανέωση (παράταση χρονικής ισχύος) της υπ.αριθμ. 8696/14-11-2003 Απόφασης Νομάρχη Κορινθίας με θέμα έγκριση περιβαλλοντικών όρων του συσκευαστηρίου αγροτικών προϊόντων με ψυκτικούς θαλάμους ιδιοκτησίας ΣΟΦΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ που βρίσκεται στην θέση «ΚΑΡΑΤΖΑ» ΑΣΣΟΥ Δήμου ΚΟΡΙΝΘΟΥ του Νομού Κορινθίας.