Έγκριση περιβαλλοντικών όρων Π.Ε. Κορινθίας

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 10/01/2012 / ΩΡΑ: 10:03
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ, ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ, ΠΕ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

Δείτε την ανακοίνωση.
Ανανέωση (παράταση χρονικής ισχύος) της υπ.αριθμ. 2949/ 19-4-2004 Απόφασης Νομάρχη Κορινθίας με θέμα έγκριση περιβαλλοντικών όρων του αρτοποιείου ιδιοκτησίας ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ – ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ Ο.Ε. που βρίσκεται στην θέση ΣΟΥΛΙ Δήμου ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ του Νομού Κορινθίας.