Ανακοίνωση της Δ/νσης Οικονομικού Περιφέρειας Πελοποννήσου για τη διεξαγωγή την 12η Ιανουαρίου ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00, της διαδικασίας κληρώσεως για τον ορισμό μελών διεξαγωγής διαγωνισμών

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 10/01/2012 / ΩΡΑ: 14:16
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ, ΠΕ ΑΡΚΑΔΙΑΣ, ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ