Δημοσίευση ματαίωσης διακήρυξης δημόσιας σύμβασης

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 03/01/2012 / ΩΡΑ: 14:11
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ