Κατεπείγουσα Πρόσκληση για τη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 31/1/2012, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 30/01/2012 / ΩΡΑ: 21:00
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ, ΠΕ ΑΡΚΑΔΙΑΣ, ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ