Με την υπ΄ αριθ. 1105/19.12.2011 απόφαση του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου, το έργο της 3ης Υποκατηγορίας με τα παρακάτω στοιχεία κατατάχθηκε στην 4η Υποκατηγορία της Β΄ Κατηγορίας της Κ.Υ.Α. 15393/2332/2002:

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 25/01/2012 / ΩΡΑ: 08:52
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Ονομασία – Είδος έργου:

«Αρδευτική υδρογεώτρηση με συντεταγμένες ΕΓΣΑ87 Χ=400904.85 και Ψ=4067938.41, σε αντικατάσταση υφιστάμενης», φερόμενης ιδιοκτησίας ΡΕΝΙΕΡΗ Μ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ, που βρίσκεται στη θέση «Ελίτσες» της Τ.Κ. Φοινικίου της Δ.Ε. Ασωπού του Δ. Μονεμβασίας της Π.Ε. Λακωνίας.

ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ