Με την υπ΄ αριθ. 1208/22.12.2011 απόφαση του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου, το έργο της 3ης Υποκατηγορίας με τα παρακάτω στοιχεία κατατάχθηκε στην 4η Υποκατηγορία της Β΄ Κατηγορίας της Κ.Υ.Α. 15393/2332/2002:

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 25/01/2012 / ΩΡΑ: 09:32
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Ονομασία – Είδος έργου: «Εκβάθυνση υφιστάμενης αρδευτικής υδρογεώτρησης», φερόμενης ιδιοκτησίας ΠΛΟΥΜΙΤΣΑΚΟΥ Α. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ, που βρίσκεται στη θέση «Διάσελα» της Τ.Κ. Ελίκας της Δ.Ε. Βοιών του Δ. Μονεμβασίας της Π.Ε. Λακωνίας.

ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ