Με την υπ΄ αριθ. 952/08.12.2011 απόφαση του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου, το έργο της 3ης Υποκατηγορίας με τα παρακάτω στοιχεία κατατάχθηκε στην 4η Υποκατηγορία της Β΄ Κατηγορίας της Κ.Υ.Α. 15393/2332/2002:

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 25/01/2012 / ΩΡΑ: 09:29
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Ονομασία – Είδος έργου: «Κατασκευή δρόμου στο Κάτω Χωριό στα Κουλέντια μήκους 233μ.» Τ.Κ. Κουλεντίων Δ.Ε. Μονεμβασίας του Δήμου Μονεμβασίας.

ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ