Με την υπ’ αριθ. 2883/14.12.2011 απόφαση του Περιφερειάρχη Πελ/σου εγκρίθηκαν οι περιβαλλοντικοί όροι υλοποίησης του έργου με τα παρακάτω στοιχεία:

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 25/01/2012 / ΩΡΑ: 09:53
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Ονομασία – Είδος έργου:

Τροποποίηση, επικαιροποίηση (επιβολή πρόσθετων όρων) των υπ’ αρ. πρωτ. α) 299/31.03.2003, β) 8270/06/12.02.2007 και γ) 9274/24.12.2009, ως προς την κτιριακή επέκταση της μονάδας, την μηχανολογική επέκταση και τον εκσυγχρονισμό του ελαιοτριβείου με μικρή αύξηση της δυναμικότητας, την προσθήκη φυσικού αντικειμένου (υφιστάμενη μονάδα τυποποίησης ελαιολάδου) με ταυτόχρονη την μηχανολογική επέκταση και την αύξηση της δυναμικότητας και την προσθήκη φυσικού αντικειμένου (υφιστάμενη μονάδα τυποποίησης βρώσιμης ελιάς) ιδιοκτησία της εταιρείας με την επωνυμία «ΜΗΝΑΣ Μ. ΡΕΝΙΕΡΗΣ Ο.Ε.»

ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ