Με την υπ’ αριθ. 2888/21.12.2011 απόφαση του Περιφερειάρχη Πελ/σου εγκρίθηκαν οι περιβαλλοντικοί όροι υλοποίησης του έργου με τα παρακάτω στοιχεία:

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 25/01/2012 / ΩΡΑ: 09:56
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Ονομασία – Είδος έργου:

«Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων για την τροποποίηση και επικαιροποίηση (επιβολή πρόσθετων όρων) της υπ’ αρ. πρωτ. 7675/16.11.2001 Απόφασης Νομάρχη Λακωνίας «Έγκριση Περιβαλλοντικών όρων για τη λειτουργία Συσκευαστηρίου Εσπεριδοειδών ιδιοκτησίας Δημητρίου Φιφλή, στη Μυρτιά του Δήμου Σκάλας», ως προς την έκταση του γηπέδου, τις κτιριακές προσθήκες και διαμορφώσεις, την προσθήκη ενός ψυκτικού θαλάμου συντήρησης εντός της μονάδας και την αύξηση του μηχανολογικού εξοπλισμού.»

ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ