Με την υπ’ αριθ. 3026/28.12.2011 απόφαση του Περιφερειάρχη Πελ/σου εγκρίθηκαν οι περιβαλλοντικοί όροι υλοποίησης του έργου με τα παρακάτω στοιχεία:

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 25/01/2012 / ΩΡΑ: 09:38
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Ονομασία – Είδος έργου: Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων για την λειτουργία υφιστάμενης τυροκομικής μονάδας δυναμικότητας ως προς την πρώτη ύλη (1.950κιλά/ημέρα) ιδιοκτησίας της εταιρείας με την
επωνυμία «Αφοί Σγουρίτσα Ο.Ε.», το οποίο έχει εγκατασταθεί σε υφιστάμενο διώροφο κτίριο συνολικού εμβαδού 469,52μ2 σε οικόπεδο επιφάνειας 3.405,83μ2, στη θέση «Μόρου» εκτός των ορίων του οικισμού «Αφισού» της Τ.Κ. Αφισίου της Δ.Ε. Σπαρτιατών του Δήμου Σπάρτης του Νομού Λακωνίας.»

ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ