Περιβαλλοντική Αδειοδότηση Π.Ε. Αργολίδας

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 03/01/2012 / ΩΡΑ: 12:44
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ, ΠΕ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

«Εγκατάσταση και λειτουργία σταθμού βάσης κινητής τηλεφωνίας της εταιρείας VODAFONE – ΠΑΝΑΦΟΝ Α.Ε.Ε.Τ., με κωδικό θέσης σταθμού
«1101492 ΑΡΓΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟ», επί υφιστάμενου κτιρίου στην οδό Βασ. Σοφίας 9 στο Δήμο Άργους της Περιφερειακής Ενότητας Αργολίδας Περιφέρειας Πελοποννήσου.

Δείτε την Ανακοίνωση…

http://ppel.gov.gr/wp-content/uploads/2012/01/VODAFONE.pdf