Περιβαλλοντική Αδειοδότηση Π.Ε. Αργολίδας

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 20/01/2012 / ΩΡΑ: 10:25
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ, ΠΕ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

Τροποποίηση της υπ’αρίθμ. 4955 / 27.11.09 Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Πελοποννήσου, του
σταθμού βάσης κινητής τηλεφωνίας της εταιρείας «WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.Β.Ε.», με κωδικό θέσης σταθμού «1093 -ΕΡΜΙΟΝΗ», που έχει εγκατασταθεί επί
εδάφους σε θέση πλησίον Ερμιόνης, της Δ.Κ. Ερμιόνης, της Δ.Ε. Ερμιόνης, του Δήμου Ερμιονίδας, της Π.Ε. Αργολίδας, της Περιφέρειας Πελοποννήσου και χρησιμοποιείται από
κοινού με την εταιρεία «VODAFONE.

Δείτε την Ανακοίνωση…

http://ppel.gov.gr/wp-content/uploads/2012/01/wind.pdf