Περιβαλλοντική Αδειοδότηση Π.Ε. Αργολίδας

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 20/01/2012 / ΩΡΑ: 10:32
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ, ΠΕ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

Τροποποίηση της υπ. αρ. 4747/10/04-08-11 Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων του έργου: Ίδρυση και λειτουργία φωτοβολταϊκού
σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 1,99MW ιδιοκτησίας της εταιρίας Β. ΤΣΟΚΑΝΗ ΑΕ στη θέση «Σφενδάμη» Βρουστίου του Δήμου Άργους – Μυκηνών του Νομού
Αργολίδας λόγω μεταβολής του γηπέδου εγκατάστασης του σταθμού (μείωση εμβαδού από 71.621,02 m2 σε 63.901,35 m2).

Δείτε την Ανακοίνωση…

http://ppel.gov.gr/wp-content/uploads/2012/01/tsokani.pdf