ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ Π.Ε. ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 17/01/2012 / ΩΡΑ: 11:17
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ, ΠΕ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

« Εγκατάσταση φωτοβολταϊκού συστήματος ισχύος 1000 kwp για ηλεκτροπαραγωγή που βρίσκεται στη θέση «ΣΚΑΜΠΑΡΙΖΑ» εκτός ορίων οικισμού
της Τ.Κ. Θερμησίας της Δ.Ε Ερμιόνης του Δ.Ερμιονίδας της Π.Ε Αργολίδας »

Δείτε την Ανακοίνωση…

http://ppel.gov.gr/wp-content/uploads/2012/01/panagiotou_savino.pdf