Πρόσκληση για Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 27 Ιαν. 2012

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 25/01/2012 / ΩΡΑ: 14:20
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ