Πρόσκληση για τη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 5/1/2012

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 02/01/2012 / ΩΡΑ: 15:07
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ, ΠΕ ΑΡΚΑΔΙΑΣ, ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ