Συγκρότηση Περιφερειακής Επιτροπής Επαγγελματικής Κατάρτισης της Περιφέρειας Πελοποννήσου

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 24/01/2012 / ΩΡΑ: 10:24
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ, ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ, ΠΕ ΑΡΚΑΔΙΑΣ