Συγκρότηση συλλογικών οργάνων Διοίκησης και ορισμός μελών τους με κλήρωση

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 11/01/2012 / ΩΡΑ: 12:40
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ, ΠΕ ΛΑΚΩΝΙΑΣ

Σε εφαρμογή του άρθρου 26 του Ν. 4024/2011, «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων Διοίκησης και ορισμός μελών τους με κλήρωση» και του άρθρου 38 του Π.Δ 118/07 «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων» ανακοινώνουμε ότι στις 16/01/2011 ημέρα Δευτέρα και ώρα12:00 π.μ. στο ισόγειο του Διοικητηρίου της Π.Ε Λακωνίας, θα
διενεργηθεί δημόσια κλήρωση, μεταξύ των υπαλλήλων που πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις

ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ