«Συγκρότηση συλλογικών οργάνων Διοίκησης και ορισμός μελών τους με κλήρωση»

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 24/01/2012 / ΩΡΑ: 11:52
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ, ΠΕ ΛΑΚΩΝΙΑΣ

Σε εφαρμογή του άρθρου 26 του Ν. 4024/2011, «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων Διοίκησης και ορισμός μελών τους με κλήρωση» και του άρθρου 38 του Π.Δ 118/07 «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων» ανακοινώνουμε ότι στις 27/01/2012 ημέρα Παρασκευή και ώρα12:00 π.μ. στο ισόγειο του Διοικητηρίου της Π.Ε Λακωνίας, θα
διενεργηθεί δημόσια κλήρωση με χρήση εφαρμογής Η/Υ, μεταξύ των υπαλλήλων που πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις και που υπηρετούν στις υπηρεσίες του Διοικητηρίου Π.Ε.Λακωνίας

ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ